Kiinteistöalan isoimmat ongelmat ja kuumimmat kehityskohteet

"Kiinteistöala ei ole aiemmin juuri houkutellut nuoria, innovatiivisia kehittäjiä. Alalla on kuitenkin kysyntää uusille ajatuksille ja ketterille toimijoille" - Roni Lahti, Komu Homesin toimitusjohtaja
Julkaistu
4.8.2023
Arvioitu lukuaika
3
min
Millaisia innovaatioita kiinteistöalalla tarvitaan? Roni Lahti ja Elias Örmä halusivat perustaa startupin, joka tarjoaisi uusien teknologioiden kautta ratkaisuja alan todellisiin ongelmiin. He aloittivat haastattelemalla yli 100 kiinteistöalan ammattilaista. Haastatteluista nousi esiin useita vuokrausprosesseihin liittyviä ongelmia, joiden pohjalta kaksikko lähti rakentamaan tuotetta. Syntyi Formup, joka on toiminnassaan jatkanut asiakaslähtöistä kehittämistä ja alan tarpeiden kuuntelemista. Nyt Roni ja Elias pääsevät kertomaan, mitä he ovat kiinteistöalasta oppineet.

Kiinteistöalan koko potentiaalia ei vielä hyödynnetä

Mitkä ovat kiinteistöalan isoimpia ongelmia? Ala ei vielä osaa hyödyntää täysin erilaisten sähköisten palveluiden tarjoamia mahdollisuuksia, sekä Roni että Elias kertovat. Vanhat käytänteet ovat mahdollistaneet tasaisen tulovirran, joten uusien ratkaisujen kokeileminen ei ole ollut pakollista. "Prosessit ovat jämähtäneet manuaalisiksi, koska moderneja valmiita ratkaisuja ei ole ollut tarpeeksi tarjolla", Elias kiteyttää. Kehitystä hidastaa Ronin mukaan myös se, että alalla ei ole tarpeeksi nuoria innovatiivisia tekijöitä, jotka veisivät muutoksia määrätietoisesti eteenpäin. Toisaalta Roni kertoo huomanneensa, kuinka yritykset ovat kuitenkin halukkaita kokeilemaan uutta, jos heille on tarjota valmis ja toimiva ratkaisu.

Helppokäyttöisen digitaalisen palvelun käyttöönotto ei ole vaikeaa

Motivaatiota voi syödä myös perinteinen käsitys siitä, että uuden palvelun käyttöönotto on vaikeaa. Helppokäyttöiset digitaaliset palvelut eivät kuitenkaan vaadi laajamittaista koulutusta henkilöstölle tai raskasta muutosviestintää, Elias huomauttaa. Komun tarkoituksena onkin integroitua kätevästi jo olemassa olevien prosessien rinnalle, ja sen käyttö on intuitiivista. Mielikuvat siitä, kuinka ohjelmistojen ostaminen ja integroiminen vaatii paljon aikaa ja vaivaa ovat Eliaksen mielestä vanhentuneita. Nykyään sähköisen palvelun toimivuutta voi kokeilla ilman suuria investointeja.

Ala automatisoituu ja digitalisoituu

”Automaatiossa on tulevaisuus.” Siitä kaksikko on yhtä mieltä. Heistä erityisesti yrityksen taustaprosessit, jotka eivät suoraan tuota arvoa asukkaalle, kannattaa optimoida mahdollisimman pitkälle. Elias uskoo, että erityisesti pitkällä aikavälillä kykytuottaa erinomainen asukaskokemus mahdollisimman kustannustehokkaasti määrittelee sen, ketkä alalla pärjäävät. Käytännössä kustannustehokkuus syntyy siitä, kun lähes kaikki palvelun osat ovat digitaalisia ja automaattisia. Toinen suuri muutos tapahtuu Ronin mielestä siinä, että ”dataa säilötään entistä enemmän pilveen, eikä esimerkiksi mappeihin.” Tiedonhaku helpottuu ja datan hyödyntämiseen avautuu uusia mahdollisuuksia.

Optimoi kustannuksia ja paranna samalla asukaskokemusta

Kiinteistöala on murroksessa. Ronin mukaan muutoksen sujuvoittamiseksi tarvitaan pieniä, nopeasti reagoivia yrityksiä tuottamaan palveluita alan isommille toimijoille. Esimerkkinä ketteryydestä hän mainitsee sen, kuinka Komun muuttotuote voidaan muokata asiakkaan toiveiden mukaisesti yrityskohtaiseen käyttöön vain muutamassa päivässä. Jotta prosessien sähköistäminen on mahdollista laajassa mittakaavassa, täytyy käyttäjäkokemuksen olla Eliaksen mukaan erittäin sujuva. Muuten vähemmän digioppineet eivät pysy mukana muutoksen kelkassa. Parhaimmassa tapauksessa voidaan samanaikaisesti sekä parantaa asukaskokemusta että tehdä kustannustehokkaampaa bisnestä.

Otakaari 5 A,
02150 Espoo, Finland
help@komuhomes.com
+358 41 318 3397
© Intu Enterprises Oy 2023