Näin optimoit tuotekehityksen kiinteistöalan startupissa - diplomityö

Miten kiinteistöalan uusi ohjelmistotoimija voi luoda mahdollisimman paljon arvoa asiakkaille mahdollisimman pienessä ajassa? Kuinka ohjelmistotuotannon prosessia voidaan parantaa siten, että ohjelmiston kehitys pysyy käyttäjälähtöisenä? Näitä kysymyksiä Rune Niska pohti tehdessään diplomityön KomuHomesille.
Julkaistu
4.8.2023
Arvioitu lukuaika
4
min
Rune Niska, juuri valmistunut diplomi-insinööri Aalto-yliopistosta on kiinnostunut startupeista ja ohjelmistojen kehittämisestä. Hän halusi yhdistää nämä asiat diplomityössään, joten Komu tarjosi täydellisen paikan toteuttaa työ. Runella oli aiempaa kokemusta ohjelmistokehityksestä eri kokoisissa yrityksissä sekä Aalto-yliopiston maisteriopintojen ajalta. Yrityksissä hän on koodannut sekä suunnitellut ohjelmistoja niin itsenäisissä projekteissa kuin monikansallisissa tiimeissä.

Tuotekehitys kiinteistökentällä startup-metodien mukaan

Diplomityö rakentui tuotekehitysprojektin ympärille, jossa Rune sovelsi ohjelmistotuotekehityksen oppeja sekä startup-yrityksen toimintamalleja. Tutkimuksen pääosassa oli käyttäjälähtöisen ohjelmistokehitysprosessin luominen. Käytännössä Rune sovelsi Lean Startupista peräisin olevaa “Build - Measure - Learn” -mallia ohjelmistoratkaisuun, jossa käyttäjälle annetaan prototyyppi käyttöön, mitataan prototyypin vaikutus ja rakennetaan oppien mukaan seuraava versio tuotteesta.

“On tärkeää tietää, miten kiinteistöala toimii, minkälaisia sidosryhmiä siinä on, ja ketkä ovat lopulta tuotetun ohjelmiston käyttäjiä sekä asiakkaita. Siten ohjelmisto voidaan suunnitella tarpeisiin sopivaksi.”

Rune kartoitti tutkimuksessaan startupin kohdemarkkinassa toimivia sidosryhmiä, mikä oli osa käyttäjälähtöisen suunnittelun prosessia. On tärkeää tietää, miten kiinteistöala toimii, minkälaisia sidosryhmiä siinä on, ja ketkä ovat lopulta tuotetun ohjelmiston käyttäjiä sekä asiakkaita. Siten ohjelmisto voidaan suunnitella tarpeisiin sopivaksi. Tutkimuksessaan Rune hyödynsi Komulla käytettyjä ohjelmistotuotannon periaatteita. Hän huomasi, että monia teorioita sovellettiin jo ammattimaisesti käytännössä. “On hienoa nähdä, että käyttäjälähtöisyys on Komulla koko toiminnan ytimessä. Perustajajäsenet aloittivat tuotteen kehittämisen yli sadan kiinteistöalan asiantuntijan haastattelulla, mikä näkyy ohjelmiston ominaisuuksissa ja käytettävyydessä”, Rune kertoo.

“Kiinteistöalan prosessit ovat yllättävän manuaalisia vielä 2020-luvulla”

Asiantuntijahaastattelujen, teorian ja käytännön tapausten pohjalta kiinteistöalan kenttä hahmottui Runelle, eikä se ollut aivan sellainen kuin hän alun perin oli ajatellut. Hän kertoo olleensa yllättynyt siitä, kuinka manuaalisia monet prosessit edelleen ovat. Ihmiset tuntuvat käyttävän aikaansa ”Excelin pyörittelyyn ja paperisten lomakkeiden täyttämiseen”, vaikka olemassa olisi nykyaikaisempia vaihtoehtoja. Hän näkee, että digitaalisissa ratkaisuissa on runsaasti potentiaalia, jota kiinteistöalalla ei vielä osata hyödyntää.

“Haastatteluissa ilmeni, että on tapauksia, joissa tietoa liikutetaan digitaalisten järjestelmien välillä ilman selkeitä sääntöjä tai standardeja, jolloin olennaisia asioita ei aina saada välitettyä toiseen järjestelmään. Tietojen siirtäminen esimerkiksi tietojärjestelmästä Exceliin sekä printtaaminen paperille hidastavat tiedonhallinnan prosessia.” Manuaaliset prosessit aiheuttavat pullonkauloja kiinteistöalan jokapäiväisessä toiminnassa, kun aikaa käytetään arvoa tuottamattomaan rutiinitoimintaan tai paperisten dokumenttien käsittelyyn.

Digitalisaation tulevaisuus kiinteistöalalla

Rune näkee, että kiinteistöalalle suunnatuilla ohjelmistoilla voidaan ratkaista monia perinteisistä toimintatavoista johtuvia hidasteita. Odottelu ja rutiinitehtävät tulevat vaihtumaan nykyaikaisiin prosesseihin, joissa hyödynnetään digitalisaatiota. Kiinteistöalan ammattilaisten aikaa voidaan hyödyntää merkityksellisissä tehtävissä, kun automaatio hoitaa yksinkertaiset asiat. Rune arvioi, että erityisesti jokaisen kuukauden vaihteeseen keskittyvä työmäärä helpottuu, kun muuttamiseen liittyvät prosessit hoituvat automaattisten järjestelmien toimesta. Suuremmassa mittakaavassa ohjelmistojen avulla voitaisiin yhdistää monia kiinteistöalan toimintoja ja tehtäviä yhden järjestelmän alle, joka ottaa huomioon asukkaat, kiinteistöt, palveluntuottajat ja kiinteistön omistajat.

Uusia digitaalisia ratkaisuja tulee varmasti kiinteistöalalle. Rune ajattelee, että digitaaliseen muutokseen pyrkivät startupit, jotka tarjoavat parempia ratkaisuja vanhojen toimintatapojen tilalle, tulevat lisääntymään lähitulevaisuudessa. Startup-yritysten on myös panostettava omiin tuotekehitysprosesseihinsa, jotta ne pystyvät tuottamaan ohjelmistoja käyttäjien tarpeisiin. Iteratiiviset prosessit, asiakaslähtöisyys ja jatkuva oman toiminnan kehittäminen ovat Runen mielestä avainasemassa digitaalisiin tuotteisiin keskittyvien startup-yritysten toiminnassa.

Yhteenveto

KomuHomes on toiminut jo yli vuoden ajan tuottaen ohjelmistoa käyttäjälähtöisesti. Toiminnan keskiössä ovat asiakkaat, joiden tarpeisiin räätälöity tuote kehitetään ohjelmistotuotannon nykyaikaisten prosessien mukaisesti. Komun tavoitteena on tuottaa asiakkaalle kiinteistöalan toimivin digitaalinen tuote, mikä onnistuu, kun käyttäjälähtöistä tuotekehitystä sovelletaan ja kehitetään jatkuvasti juuri kiinteistöala huomioiden

Diplomityöllä kiinnitettiin huomiota tuotekehitysprosessin optimoimiseen, jonka avulla voitiin yhdistää tieteellinen näkökulma Komun jo ammattimaiseen tuotekehitykseen. Tuloksena tuotekehitysprosessimme saatiin viritettyä aikaisempaa tehokkaammaksi. Kun yhdistetään asiakkaan tarpeet, ammattimainen tuotekehitys ja osaava tiimi, tuloksena saadaan toimiva ja aidosti asiakkaan tarpeita vastaava ohjelmisto. Sitä on KomuHomes.

Otakaari 5 A,
02150 Espoo, Finland
help@komuhomes.com
+358 41 318 3397
© Intu Enterprises Oy 2023