Tekoälyn sovellusmahdollisuudet kiinteistöalalla - diplomityö

Julkaistu
19.9.2023
Arvioitu lukuaika
3
min
Tekoäly tekee tuloaan kiinteistöalalle: sen avulla voidaan automatisoida toistuvia, sekä ihmisiä vaativia prosesseja. Tämä tulee johtamaan huomattavaan tehokkuuden parantumiseen tulevaisuudessa. Ken Riipan kiinnostus tekoälyä kohtaan heräsi varusmiespalveluksen aikana, jolloin hän työskenteli tutkimusavustajana koneoppimisen parissa. Hän halusi soveltaa samoja aiheita myös tietotekniikan diplomityössään ja päätyikin tekemään sen Komu Homesille liittyen tekoälyn kehitykseen kiinteistöalalla.

“Lähdin alunperin opiskelemaan tietotekniikkaa, koska softa on yksinkertaisesti paras tapa ratkaista ongelmia isolla skaalalla”, Ken kertoo.

Ken innostui tekoälystä jo varusmiespalveluksessa, jolloin hän työskenteli tutkimusavustajana koneoppimisen parissa. Sittemmin Ken on työskennellyt niihin liittyvissä tehtävissä niin pääomasijoitusyrityksessä kuin startupissa. Ken toimi logistiikka- ja tuotantoalan startupissa koneoppimiskehittäjänä, sekä data science tehtävissä pääomasijotusyrityksessä, jossa hyödynnettiin tekoälyä sijoituspäätöksien tekemisessä. Hän on tehnyt myös AI-strategia konsultointia McKinsey and Company:lla.

Opintonsa Ken aloitti Aalto-yliopistossa informaatioverkostojen pääaineessa, ja jatkoi maisteriopintonsa tietotekniikassa. Kun Kenin tietotekniikan opinnot alkoivat olemaan diplomityötä vaille valmiina, hän alkoi pohtia mahdollisia aiheita työlleen. Hän halusi, että diplomityöllä olisi selkeä käyttötarkoitus Komulla: työllä täytyy olla jotakin vaikutusta ja sitä pitäisi pystyä hyödyntämään yrityksen liiketoiminnassa. Samaan aikaan Komulla oltiin aloittamassa tekoälyprojektia, johon Ken liittyi mukaan ja valitsi diplomityönsä aiheensa tästä projektista. Tekoälyn soveltamisen saralla Ken päätti yhdistää diplomityönsä asiakaspalvelukontekstiin: miten tekoäly voi auttaa palvelemaan asukkaita?

“Komun tarjoama tutkimusaihe oli kiinnostava - kaikkialla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia. Konkreettisen tuotteen kehittäminen on palkitsevaa. Koin erityisesti kiinteistöalan kiinnostavana, koska tekoäly tekee vasta tuloaan alalle, tuoden paljon uusia mahdollisuuksia”, Ken kertoo.

Large language -mallit asiakaspalvelussa

Diplomityön aiheeksi muodostui: “Miten large language -malleja (LLM) voidaan hyödyntää asiakaspalvelussa?”. LLM on tekoälypohjainen malli (esim. ChatGPT toimii tällaisella mallilla), joka tuottaa tekstiä oppimansa tiedon perusteella. LLM:n tuottama teksti vastaa tekstiä, jonka ihminen on voinut tuottaa.  

“Ensimmäiseksi työssä kartoitimme, mitkä tekoälymallit soveltuisivat parhaiten asiakaspalvelu tarkoitukseen. Olemme oppineet, millainen infrastruktuuri on paras asiakaspalvelua varten ja miten tämä kannattaa rakentaa systeemiksi. Lisäksi olemme kehittäneet menetelmiä mallien suorituskyvyn arviointiin ja mittaamiseen, jotta voimme arvioida niiden soveltuvuutta ja laatua”, Ken selittää.

Tekoälyn tuomat mahdollisuudet kiinteistöalalla

Tekoäly tekee tuloaan kiinteistöalalle. Sen avulla voidaan automatisoida toistuvia sekä ihmisiä vaativia prosesseja, mikä tulee johtamaan huomattavaan tehokkuuden parantumiseen tulevaisuudessa. Kiinteistöalalta löytyy useita prosesseja, joissa tekoälyllä voidaan saavuttaa huomattava tehokkuus etu verrattuna nykyisiin toimintatapoihin. Tekoälyratkaisut muuttavat tulevaisuudessa suuren osan toimialan prosesseista”, Komu Homesin perustaja Elias Örmä kertoo.

Asiakaspalvelu kontekstiin keskittyvän diplomityön lisäksi Komu tutkii tällä hetkellä useita eri osa-alueita, jossa tekoälyä sekä softaa hyödyntäen voidaan automatisoida prosesseja sekä helpottaa sidosryhmien toimintaa kiinteistöalalla. “Olemme toteuttaneet Komulla useamman demon, jotka demonstroivat tekoälyn käyttötapauksia kiinteistöalalla. Demojen tarkoitus on ollut teknologian toimivuuden varmistaminen ennen tuotteiden toimittamista kentälle”, Elias jatkaa.

Kiinteistöala ei ole aiemmin ollut erityisen houkutteleva nuorille ja innovatiivisille tekijöille, mutta alalla on kuitenkin kasvava kysyntää uusille ajatuksille ja ketterille toimijoille. Asuinkiinteistöjen hallinta Suomessa kaipaa uusia tuulia ja digitaalisia ratkaisuja helpottamaan ja nopeuttamaan prosesseja. “Kiinteistöala on tunnettu hitaasta kehityksestään ja perässä laahaavasta digatalisaatiotasosta. Tekoälyn tuoma uusi teknologian adaptaatio tulee kuitenkin muuttamaan tämän, markkinoille tulevien uusien tuotteiden ylivoimaisen arvontuoton kautta”, Elias kertoo.

“Komu Homesilla on mahdollisuus toimia edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä viedessä kiinteistöalaa kohti digitaalista tulevaisuutta”, Ken pohtii.

© Intu Enterprises Oy 2024