Lauri Lehtoruusu, SOA: Yhteisöllisyydestä asuntojen markkinointivaltti

Julkaistu
10.10.2023
Arvioitu lukuaika
3
min

Haastattelimme Lauri Lehtoruusua, Suomen opiskelija-asunnot SOA:n toiminnanjohtajaa, joka on erikoistunut nuorten ja erityisesti opiskelijoiden asumiseen liittyviin muuttuviin tarpeisiin. Haastattelussa selvisi, etteivät asumisen tarpeet rajoitu ainoastaan kohtuullisiin kustannuksiin. Tässä blogissa tarkastelemme, miksi yhteisöllisyys on niin merkittävä osa kokonaisuutta ja miten digitaaliset palvelut voivat tukea yhteisön rakentamista asuinkiinteistöissä.

Lauri Lehtoruusu, SOA:n toiminnanjohtaja

“Yhteisöllisyyttä tukeville asumisen ratkaisuille on eittämättä tilausta etenkin, jos ei pelkistä yhteisöllisyyttä solu- ja kimppa-asumisen kaltaiseksi yhteisöasumiseksi”, toteaa Lauri Lehtoruusu. Komun opiskelijoille teettämän asukastyytyväisyyskyselyn tulokset näyttävät, että opiskelijat ovat varsin tyytyväisiä opiskelija-asuntoihin yleisesti, mutta esille nousi kaksi isoa haastetta:

  1. Rakennuksessani ei ole yhteisöä / en tunne naapureitani
  2. On vaikeaa löytää tietoa siitä, mitä tapahtuu asuntoni yhteisössä

Yhteisöllisyydestä on tullut asuntojen markkinointivaltti, useimmiten tarkoittaen käytännössä erilaisia yhteistiloja. (Lehtoruusu, 2023)

Suomi erottuu Euroopasta ja jopa Pohjoismaisesta viitekehyksestä monella tapaa, mutta yksi merkittävimmistä eroista liittyy asumiseen. Opiskelijoiden asumistarpeet ovat muuttuneet viime vuosien aikana ja Suomessa on koko ajan yleisempää asua yksin, kasvattaen samalla yksinäisyyden riskiä. Opiskelijat eivät enää tyydy pelkkiin pieniin soluasuntoihin, vaan he haluavat yksityisyyttä, sekä tilavampia asuntoja, joissa on mahdollisuus esimerkiksi etätyöskentelyyn. Työnteon ja opiskelun siirtyessä entistä enemmän kotiin toimiston tai yliopiston sijaan, asumisen odotukset ovat kasvaneet. Asuntojen on tarjottava paitsi mukavuutta myös mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja uusien ihmisten tapaamiseen. Täten oma asuinkiinteistö voisi tulevaisuudessa toimia vielä paremmin alustana sosiaaliselle vuorovaikutukselle.

Kun rakennuksissa ja asuinalueissa panostetaan yhteisöllisyyteen, on sillä on monia positiivisia vaikutuksia. Asukkaat viihtyvät asunnoissa pidempään ja yksinäisyyden riski pienenee. Asukkaiden viihtyvyydellä on merkitystä vuokrasuhteen pituuteen, minkä takia naapurustosta kannattaakin rakentaa yhteisö, jossa ihmiset viihtyvät. Myös Komun toteuttamasta asukastyytyväisyyskyselystä kävi ilmi, että yhteisölle ja yhteisille tapahtumille todella olisi kysyntää.

Miten yhteisöllisyyttä voitaisiin sitten parantaa?

Yhteisöllisyyttä voi edistää monin tavoin. Opiskelijat arvostavat yhteiskäyttötiloja, vaikka ne voivatkin nostaa heidän asumiskustannuksiaan. Siksi monet kiinteistöt panostavatkin jo niihin. (Opiskelijabarometrin asumisen raportti). Kuitenkin pelkkä tilojen tarjoaminen ei yksin riitä yhteisöllisyyden tukemiseen, eikä tilojen jakamistalous ole synonyymi yhteisölle. Yhteisö rakentuu ihmisistä, ja ihmiset tarvitsevat syyn vuorovaikuttamiseen yhteisissä tiloissa. Naapuruston yhteiset tapahtumat ovatkin loistava tapa edistää yhteisöllisyyttä.

Yhä useampi opiskelija kaipaa asunnoltaan yksityisyyttä, mutta miten voimme yhdistää tämän yksityisyydenkaipuun vapaaehtoiseen yhteisöllisyyteen? Taloyhtiöissä on aiemmin ollut ja osassa saattaa edelleen olla erilaisia ryhmiä esimerkiksi Facebookissa, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita. Haasteena on kuitenkin se, päätyvätkö asukkaat aktiivisesti vuorovaikuttamaan tällaisten ulkoisten alustojen kautta, jos he eivät ole alustan aktiivisia käyttäjiä jo entuudestaan.

Opiskelijat arvostavat digitaalisia asumisen palveluita, mutta haasteena on luoda sosiaalisia kanavia, jotka johtavat aktiiviseen käyttöön. Perinteiset Facebook-ryhmät eivät enää välttämättä toimi, joten tarvitaan uusia lähestymistapoja. Alustan täytyy olla sellainen, jossa tulee tarpeeksi usein käytyä ja joiden asioiden äärellä muutenkin on.

Komun asukassovelluksesta löytyy yhteisö-sivu, jossa voi muun muassa chattailla yksityisesti muiden asukkaiden kanssa, järjestää naapurustolle yhteisiä tapahtumia ja löytää uusia tuttavuuksia omien mielenkiinnon kohteiden kautta. Sovelluksesta löytyy myös esimerkiksi yhteiskäyttötilojen tilanvarausmahdollisuus, sekä taloyhtiön ajankohtaisten asioiden ilmoitustaulu. Hyvät naapurussuhteet pidentävät vuokrasuhteita, joten yhteisön rakentaminen asuinkiinteistöön on myös taloudellisesti kannattavaa. Komu-sovelluksessa naapurit voivat pitää helposti yhteyttä toisiinsa, ja digitaalisilla alustoilla voidaan varmasti edistää yhteisöllisyyttä nyt ja tulevaisuudessakin.

Komun asukassovelluksen yhteisö-sivu

Lue lisää Komun asukassovelluksesta täältä!

Lähteitä:

Lehtoruusu, L. 2023. Seinistä sisältöihin – yhteisöllisyyttä vai tilojen jakamistaloutta?. Saatavilla: https://www.soa.fi/blogi/seinista-sisaltoihin-yhteisollisyytta-vai-tilojen-jakamistaloutta.html

Opiskelijabarometrin asumisen raportti. Saatavilla: https://www.soa.fi/tutkimukset-ja-raportit/opiskelijabarometrin-asumisen-raportti.html

© Intu Enterprises Oy 2024